Steinerskolen i Kristiansand

Steinerskolen
i Kristiansand

Tryms vei 13
NO-4631 Kristiansand
+47 38 07 97 30   E-post  

Steinerskolen i Kristiansand

Hurra, dette er en gledens dag for Steinerskolen i Kristiansand

Etter mange år med usikkerhet angånde skolens lokalisering har vi i dag fått denne gledelige nyheten:


Kommunalutvalget i Kristiansand kommune behandlet i dag saken "Steinerskolens lokalisering". Administrasjonens innstilling var å gi oss 10-årig leiekontrakt. Men alle de 7 representantene i kommunalutvalget stemte for KrF og APs forslag om at Steinerskolen skal få kjøpe tomta av KNAS!

Formelt sett er det KNAS som avgjør salget, siden de er tomteeier. Men Knas er et AS som er 100% eid av Kristiansand kommune, og KNAS sin generalforsamling er Kommunalutvalget. Så vi har store forhåpninger til at dette nå går  boks.

Prosessen vil trolig ta litt tid, men det var en stor oppmuntring å få så mye politisk støtte i dag.

Og en varm takk til alle som har hjulpet oss på veien!


Lokaliseringsspørsmålet

Skolens styre og andre gode krefter jobber for at skolen kan kunne få kjøpe området "vårt" på Oddernes. 

Her et leserinnlegg fra Styreleder Gisle Monsen Vonen:

Steinerskolen vil nå på vårparten få avgjort sin fremtidige skjebne på Oddernestunet.I snart 22 år har steinerskolen hatt tilholdssted i Trymsvei. For en skole som har e lever  fra hele kommunen, er det avgjørende å ligge sentralt plassert langs metroaksen.

Det er derfor gledelig at det fra politisk hold, nå ser ut til at skolen kan få være der den ligger.

Skolen primære ønske til politikerne, er å få kjøpt tomt og skolebygning. Det vil gjøre oss i stand til å gjøre de nødvendige investeringer som må til for å vedlikeholde bygningene. Det vil være den beste løsningen for elever, foreldre, lærere og det pedagogiske alternative tilbudet som steinerskolen tilbyr for Kristiansands innbyggere.

Gisle Monsen Vonen
Styreleder
Steinerskolen Kristiansand


9. april skal bystyret drøfte en Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. "Mulig salg av tomt på Oddernes til Steinerskolen i Kristiansand"

Ærede ordfører
Kristiansand kommune har mottatt et brev der Steinerskolen i Kristiansand ønsker å kjøpe tomten på Oddernes - der skolen har holdt til i 22 år.
Steinerskolen ber i brevet om å få kjøpe tomta til skoletakst. Videre at det må fattes et politisk vedtak om at dette er en skoletomt, samt at Steinerskolen får en kommunal lånegaranti slik de private barnehagene rutinemessig får - slik at skolen kan kjøpe tomta til takst - uten subsidier.
Et salg av tomten på Oddernes til Steinerskolen ville kunne være med på å sikre at byens eneste private skole med alternativ pedagogikk for fremtiden kan gis - trygge og gode rammevilkår for undervisning.
Vil ordføreren som Demokratene snarest starte prosessen slik at Steinerskolen i Kristiansand kan få kjøpt skoletomten på Oddernes - slik de ønsker?
Kristiansand 21.mars 2014
Vidar Kleppe
Demokratene


Tror du elevene våre lærer matte ved å telle steiner?

 

I en landsdekkende kampanje setter Steinerskoleforbundet og de enkelte Steinerskolene fokus på skolens innhold. I Steinerskolen ønsker vi at lærestoffet skal kjennes, enten som opplevelser i kroppen eller som kribling i hjernen. Ikke ved å tilføre undervisningen underholdningskarakter, men ved å legge til rette for autentiske sanseopplevelser på alle fagområder.

Les mer...


FAU har fått egen side

FAU har fått egen side på hjemmesidene våre, du finner den under Om skolen og FAU, eller ved å klikke her


Nå finner du oss også på Facebook

Filmklipp, bilder og annet spennende fra Steinerskolen i Kristiansand, med hyppige oppdateringer.

Del den gjerne med vennene dine.


Hva er en Steinerskole?

Bra engelsk film som forteller noe om hva en Steinerskole er, sett med øynene til elever, foreldre, lærere, byråkrater og andre. Sett av 25 minutter til denne

 


ingen nyheter i denne listen.

©2014 Steinerskolen i Kristiansand    kristiansandsteinerskolenno    Design: TRIK    Implemented by LiliO